ANIMSA merkataritza-sozietate bat da, Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko 6/2006 Foru Legeari –ekainaren 9koa– lotua, eta, horren ondorioz, egiten dituen kontratu jakin batzuen gaineko publizitatea egin behar du. Helburua hau da: askatasun-printzipioak ziurtatzea prozeduren lizitazio, publizitate eta gardentasunaren arloetan, bai eta izangaiekiko tratua diskriminaziorik gabea eta berdina izanen dela ziurtatzea ere.